Vzhled střechy

.

Lze sice střešní okna klidně naplácat na střechu dle libosti, ale otázka je, jak to bude vypadat. I na to dbáme při rozmýšlení podkroví. Dále je třeba si uvědomit, že tak, jako dvě žárovky kus od sebe lépe osvítí daný prostor, než jedna, byť třeba silnější, tak také dvě menší okna kus od sebe dostanou do místnosti více světla a lépe jím pokryjí plochu místnosti. A dále – dáme-li okna z obou stran sedlové střechy, docílíme ještě mnohem lepšího osvětlení místnosti.

.

Sklon střechy

Sklon střechy je jedním ze základních určujících činitelů, jak velká okna budeme potřebovat. Platí, že čím „plošší“ střecha tím větší okno je třeba na přivedení stejného množství světla z venku zejména ve chvílích, kdy slunce je nížeji nad obzorem. Pokud chceme kalkulovat i s výhledem z okna ven, pak toto pravidlo platí bezezbytku. Čím kolmější sklon střechy, tím kratší okno budeme potřebovat pro zachování totožného výhledu z místnosti. A samozřejmě to platí i naopak.

Ohodnoťte příspěvek
.